Fundació IRES

El projecte

Coincidint amb el 50è aniversari de la Fundació Ires, l’entitat buscava tenir una web a l’alçada de la seva marca i la seva trajectòria. En definitiva, una web que representés la institució, els seus objectius i els seus valors amb un nou llenguatge a Internet, adaptat als estàndards actuals per a les pàgines web: modern i fluïd.


Creativitat web

El disseny de Petit Comitè es caracteritza pel perfeccionisme: cada pàgina representa amb exactitud el missatge desitjat, cuidant fins a l’últim detall.

Mesa de trabajo 2 Gira el mòbil per veure el vídeo

El resultat

  • Desenvolupem una web amb un disseny 100% personalitzat amb Wordpress i multiidoma.
  • Configurem un sistema d’edició amb builder per autogestionar els continguts.
  • Programem un assistent de donatius amb calculadora de desgravació fiscal i camps exclusius en funció de si és des d’empresa o particular.
  • Integrem la passarel·la de pagament.
  • Sincronitzem la web amb un ERP propi.
Mesa de trabajo 2 Gira el mòbil per veure el vídeo

"Intuix ha pogut respondre a totes les nostres necessitats en el procés d’elaboració del nostre web corporatiu; adaptant-se al nivell d’especificitat que requeria el nostre projecte i assumint el repte d’encabir una estructura complexa en un disseny atractiu i innovador. Es fa palesa la seva especialització i professionalitat, donant sempre una alternativa viable en aquells casos en què ha calgut realitzar una proposta diferent de la plantejada inicialment. Destaca, a més a més, la seva agilitat de resposta i la seva capacitat per instruir sobre els usos i els aspectes més tècnics dels projectes."
Patricia Porteros
Responsable de l’Àrea de Comunicació de la Fundació IRES

Whatsapp
T'ajudem amb el teu projecte?
Contacta'ns!